Verbeteringen

  • Bij witte agendalabels zijn de instellingen nu zichtbaar in het “label” overzicht.

  • De cancelbuffer zal nu rekening houden met vooraf gedefinieerde tijdsloten en niet meer met het ingestelde tijdsinterval.
    vb: Bij een agenda met tijdsinterval ingesteld op 5 minuten, ging een cancelbuffer bij de annulatie van een afspraak van 15 minuten voorheen 3 tijdsloten gaan aanmaken met het cancelbuffer. Dit werd nu opgelost waardoor enkel de afspraak van 15 minuten vervangen wordt door het ingestelde cancelbuffer.

  • Het raadplegen van afspraakstatistieken is nu mogelijk alsook het exporteren ervan.

  • Bij de extra acties op een afspraak zoals kopiëren, knippen … zal de oplijsting niet langer blijven staan als een actie geselecteerd wordt.

  • Admin gebruikers kunnen vanaf heden ook hun eigen gebruikersnaam en passwoord wijzigen. Een admin gebruiker kan via contacten naar zijn/haar eigen gebruiker gaan en deze editeren.

Nieuwe features

  • Wanneer u via de zoekfunctie zoekt, zal u nu ook verwijderde dagnotities kunnen zien. Deze zullen gemarkeerd worden met een label “verwijderd”

  • De historiek van afspraken op een patiënt in een groepsprakijk zal nu ook alle afspraken bij andere agenda’s tonen en niet meer alleen die van de hoofdgebruiker.