Skip to main content
Skip table of contents

Release 26 Mei 2021

Verbeteringen

  • Bij witte agendalabels zijn de instellingen nu zichtbaar in het “label” overzicht.

  • De cancelbuffer zal nu rekening houden met vooraf gedefinieerde tijdsloten en niet meer met het ingestelde tijdsinterval.
    vb: Bij een agenda met tijdsinterval ingesteld op 5 minuten, ging een cancelbuffer bij de annulatie van een afspraak van 15 minuten voorheen 3 tijdsloten gaan aanmaken met het cancelbuffer. Dit werd nu opgelost waardoor enkel de afspraak van 15 minuten vervangen wordt door het ingestelde cancelbuffer.

  • Het raadplegen van afspraakstatistieken is nu mogelijk alsook het exporteren ervan.

  • Bij de extra acties op een afspraak zoals kopiëren, knippen … zal de oplijsting niet langer blijven staan als een actie geselecteerd wordt.

  • Admin gebruikers kunnen vanaf heden ook hun eigen gebruikersnaam en passwoord wijzigen. Een admin gebruiker kan via contacten naar zijn/haar eigen gebruiker gaan en deze editeren.

Nieuwe features

  • Wanneer u via de zoekfunctie zoekt, zal u nu ook verwijderde dagnotities kunnen zien. Deze zullen gemarkeerd worden met een label “verwijderd”

  • De historiek van afspraken op een patiënt in een groepsprakijk zal nu ook alle afspraken bij andere agenda’s tonen en niet meer alleen die van de hoofdgebruiker.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.