Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Wat is het verschil tussen een afwisselend schema en een individueel schema?

Vraag

Wat is het verschil tussen afwisselende en individuele schema’s?

Antwoord

Wat is een Afwisselend Schema?

Een afwisselend schema is een weekschema die terugkerend is. Deze zullen tot in de oneindigheid herhaald worden, of tot ze verwijderd worden.

In dit voorbeeld hebben we 2 weekschema’s. Deze zullen elkaar afwisselen. De afwisseling gebeurt van boven naar onder, startende met week1 van het jaar.

Met andere woorden, alle oneven weken zullen het bovenste schema gebruiken, alle even weken het onderste.

Hoe u een afwisselend weekschema instelt, vindt u op [FAQ] Hoe stel ik een afwisselend weekschema in?

Wat is een Individueel Schema?

Een individueel schema is een weekschema die niet terug keert. Dit wordt vaak gebruikt om vakantie aan te duiden.

Een individueel schema heeft daarom een activatie datum en een einddatum. En zal enkel actief zijn in die periode.

Een individueel schema heeft prioriteit over een afwisselend schema.

Hoe u een individueel schema instelt, vindt u op [FAQ] Hoe stel ik een individueel weekschema in?

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.