Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe stel ik een individueel weekschema in?

Vraag

Hoe maak ik een individueel weekschema aan of hoe kan ik het bewerken?

Antwoord

Met een indiviudeel weekschema kan u een bepaalde periode van uw agenda specifiek een ander weekschema gaan geven.

Opgelet: Een individueel weekschema heeft steeds voorrang op afwisselende weekschema’s

 • Ga in het menu links naar configuratie > agenda > weekschema’s

 • Boven rechts klikt u op individueel om een individueel weekschema aan te maken

 • Via het podloodje kan u de labels in een bestaand weekschema’s wijzigen

  Meer informatie hierover kan u terugvinden op de pagina [FAQ] Hoe stel ik een afwisselend weekschema in?

 • Het symbool naast het podloodje laat u toe om de startdatum en naam van uw weekschema te wijzigen

 • Daarnaast heeft u de optie om uw weekschema te dupliceren

 • Het vuilbakje laat u toe om uw weekschema te verwijderen, en de twee pijltjes laten u de volgorde van de weekschema’s te wijzigen

 • Om een nieuw weekschema te maken klikt up op het plus-icon boven rechts

 • U vult de velden in voor Omschrijving, en startdatum tot einddatum

 • U klikt op het V-icon om het dynamisch schema toe te voegen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.