Skip to main content
Skip table of contents

WeekSchema's

Met een weekschema stelt u de indeling van uw agenda in. Zo kan u hier bepalen op welke tijdstippen in de week u werkt of niet werkt en wanneer patienten online afspraken kunnen gaan boeken. U gaat labels gaan definieren op bepaalde tijdstippen van de dag (meer info over labels en afspraak types vindt u op [FAQ] Wat is het verschil tussen een afspraak label en een afspraak type? )

Onder deze pagina vindt u meer informatie over weekschema’s en het instellen van een weekschema.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.