Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Wat is het verschil tussen een afspraak label en een afspraak type?

Vraag

Wat is het verschil tussen een afspraak type en een afspraak label?

Antwoord

Afspraak label

Afhankelijk van het ingestelde interval, worden de dagen in de agenda onderverdeeld in tijdsloten. Is dit interval bvb 15 min, dan zal de agenda opgedeeld worden in tijdsloten van 15 minuten: bvb 6u tot 6u15, 6u15 tot 6u30, enz…

Deze intervallen zeggen uiteraard nog niets over de indeling van het werkschema van die dag. Om dit te definieren kan u gebruik maken van afspraak labels. Een agenda label is dus eigenlijk hetzelfde als een tijdslot type. Op die manier kan u dus het tijdslot van bvb 6u tot 6u15 specifieke kenmerken gaan toewijzen. Zo kan u naast een naamgeving en een kleur ook bvb instellen dat voor iedere afspraak op dit tijdslot, een SMS of e-mail herinnering moet verstuurd worden of niet, of het automatisch glijdend moet openkomen, of dat er net niet mag op geboekt worden, enz…

Tijdsloten waar geen label aan toegewezen werd, worden niet in de agenda getoond. Stel dat u bvb enkel tussen 8u en 18u werkt, dan dient u dus enkel afspraaklabels toe te wijzen in deze periode. Op die manier kan u uw agenda dus ook instellen op een interval van bvb 5 min, maar kan u toch ook enkel tijdsloten open zetten per kwartier.

In bovenstaande afbeelding zijn “consultatie”, “Huisbezoek”, “Covid afspraak” en “Auto COVID afspraak” afspraak labels.

Afspraak type

Een afspraak type daarentegen, is het type afspraak dat op een afspraak label ingeboekt kan worden. U zal altijd elk afspraaktype kunnen boeken op label, maar u kan per afspraak type wel aanduiden bij welk afspraak label dit hoort, om zo te gaan categoriseren. In de online boekingsmodule daarentegen, kan er enkel een afspraaktype geselecteerd worden dat effectief werd toegewezen aan het geselecteerde afspraak label.

bvb: Een bloedafname kan een afspraaktype zijn dat u zowel kan inboeken op een consultatie label of op een huisbezoek label. Op dit afspraaktype kan u specifieke kenmerken zetten, zoals naam, kleur, de duurtijd, locatie binnen de praktijk, enz... Met een afspraaktype kan u dus aangeven wat er op dat tijdstip effectief wordt uitgevoerd.

Aan een afspraaktype kan u ook een e-mailadres of mobiel nr koppelen. Dit werkt in combinatie met de bevestiging checkboxen bij het boeken van een afspraak (zie [FAQ] Hoe boek ik een afspraak in? ). Zo kan u op deze manier iemand anders dan de hoofdgebruiker een SMS of e-mail laten krijgen nadat de afspraak geboekt werd.

De instellingen voor zowel afspraak type en afspraak label kunnen links via de menu gevonden worden:

Configuratie → Agenda → Agenda labels / Afspraak types

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.