Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe maak ik een afspraak type?

Vraag

Hoe maak ik een afspraak type?

Antwoord

Indien uw vraag is wat het verschil is tussen een afspraak type en een agenda label, dan kunt u terecht op [FAQ] Wat is het verschil tussen een afspraak label en een afspraak type?

 • Om een afspraak type te maken gaat u in het menu links naar configuratie > agenda > afspraak types

 • Op deze pagina klikt up boven rechts op het + icon om een nieuw type aan te maken

 • U krijgt een scherm te zien waarop u bovenaan bij omschrijving de naam van uw nieuw type kan ingeven

 • Omschrijving website wordt gebruikt voor de online boekingsmodule. Uw patiënten zullen de naam te zien krijgen dat u daar invult.

 • U klikt op her V icon om de naam en omschrijving te bevestigen

 • Bij kleur kiest u welk kleur de labels krijgen in uw agenda

 • Duur in minuten bepaald hoe lang dit type afspraak duurt. Als dit type afspraak sterk kan verschillen in duur kan u ook “duur aanpasbaar per afspraak” op ja zetten

 • Via agenda label kan u dit type afspraak koppelen aan een label. Dit is vooral belangrijk voor de online boekingsmodule. Daar kan er enkel geboekt worden door middel van een afpraaktype dat aan het geselecteerde afspraak label hangt. (zie [FAQ] Wat is het verschil tussen een afspraak label en een afspraak type? )

 • Als uw praktijk gebruik maakt van locaties en wachtzalen, dan kan u hier een specifieke locatie aanduiden.

 • E-mailadres en mobiel nummer bepalen wie er een bevestigingsemail of SMS kan krijgen. Standaard is dit de hoofdgebruiker, maar u kan dus per afspraaktype andere contactgegevens toewijzen.

 • Wanneer online boekingen aan staat, dan zal dit afspraaktype in te boeken zijn via de online boekingsmodule.

 • Na het instellen van uw nieuw afspraak type kan u op opslaan klikken om uw type op te slaan zodat het gebruikt kan worden

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.