Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe maak ik een label voor verschillende talen?

Vraag

Hoe kan ik een label vertalen?

Antwoord

Om een label te maken kan u terecht op [FAQ] Hoe maak ik een nieuw label aan?

Label vertalen

Om een label te vertalen gaan we in het menu naar configuratie > agenda > agenda labels

U klikt op de drie stipjes naast de afspraak dat u wilt vertalen, en dan op bewerken

In het volgende scherm klikt u op het plus icon boven rechts om een vertaling toe te voegen

U vult “omschrijving” en “omschrijving website” in met de vertaling en klikt op het V icon

Om te zorgen dat dit label in de online boeking tool te zien is, zorgen we dat “Toegankelijk voor” op “patiënt” staat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.