Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe verander ik een weekschema van individueel naar afwisselend?

Vraag

Hoe wissel ik een weekschema van afwisselend naar individueel?

Antwoord

  • Ga in het menu links naar configuratie > agenda > weekschema’s

  • Om een weekschema te wisselen van individueel naar afwisselend of omgekeerd klikt u op de dubbele pijl bij het weekschema

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.