Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe stel ik een afwisselend weekschema in?

Vraag

Hoe maak ik een nieuw afwisselend weekschema aan of hoe wijzig ik het ?

Antwoord

 • Ga in het menu links naar configuratie > agenda > weekschema’s

 • Via het podloodje kan u de labels in een bestaand weekschema’s wijzigen

  Op het scherm dat zich opent, kan u nu de juiste labels aanduiden op de tijdstippen dat u wenst te werken. Bovenaan links kan u het agenda label gaan selecteren. Wanneer u nu klikt op een tijdstip, dan zal dat label ingevuld worden op dat geselecteerde tijdstip. Nogmaals klikken, verwijdert het label opnieuw. Niet geselecteerde tijdstippen worden standaard niet getoond in de agenda tenzij u de optie aanzet om deze toch te tonen.

  U kan zoveel labels aanmaken als u wil en zo uw weekindeling gaan instellen.

 • Het symbool naast het podloodje laat u toe om de startdatum en naam van uw weekschema te wijzigen

 • Daarnaast heeft u de optie om uw weekschema te dupliceren

 • Het vuilbakje laat u toe om uw weekschema te verwijderen, en de twee pijltjes laten u de volgorde van de weekschema’s te wijzigen

 • Met het vierde icon kan u het weekschema verplaatsen naar een individueel weekschema of omgekeerd. Meer info over indiviudele weekschema’s kan u lezen op [FAQ] Hoe stel ik een individueel weekschema in?

 • Om een nieuw weekschema te maken klikt up op het plus-icon boven rechts

 • U krijgt een formulier waar u in het eerste veld een naam ingeeft, en in het tweede veld geeft u de datum mee wanneer u dit weekschema wilt laten starten.

 • Daarna klikt u op het V-icon om deze toe te voegen.

 • Zoals eerder besproken gebruikt u dan het podlood icon om uw weekschema op te vullen met agenda labels.

Hoe wordt bepaald welk weekschema van toepassing is op een bepaalde dag?

U kan aan een alternerend weekschema een startdatum geven. Deze startdatum wordt gebruikt om te filteren welke alternerende weekschema’s van toepassing zijn.

bvb:

U heeft 3 afwisselende weekschema’s ingesteld als volgt:

 • Weekschema 1 met startdatum 1 januari 2020

 • Weekschema 2 met startdatum 1 maart 2020

 • Weekschema 3 met startdatum 1 april 2020

Welke schema is van toepassing op:

 • 20 januari

  • Op 20 januari is enkel weekschema 1 actief dus dan is het eenvoudig: Weekschema 1 wordt gebruik.

 • 1 februari:

  • idem als hierboven

 • 1 maart:

  • op 1 maart zijn twee weekschema’s actief. Om nu te bepalen welk schema genomen wordt, gaan we eigenlijk naar het weeknummer van 1 maart kijken.

  • 1 maart 2020 zijn we weeknummer 9. De 2 actieve weekschema’s op die dag worden afwisselend vanaf week 1 van het jaar ingevuld.

  • De 9de week zal dus weekschema 1 getoond worden, dus op 1 maart 2020 is weekschema 1 van toepassing

 • 1 april:

  • op 1 april zijn drie weekschema’s actief. Om nu te bepalen welk schema genomen wordt, gaan we eigenlijk naar het weeknummer van 1 april kijken.

  • 1 april 2020 zijn we weeknummer 14 . De 3 actieve weekschema’s op die dag worden afwisselend vanaf week 1 van het jaar ingevuld.

  • De 14 de week zal dus weekschema 2 getoond worden, dus op 1 april 2020 is weekschema 2 van toepassing.

Om te weten welk weekschema op welke dag actief is, moet u dus rekening houden met 2 belangrijke stappen:

 1. Welke schema’s zijn actief op die dag (bepaald door hun startdatum)

 2. Van de schema’s die actief zijn begin lopen we vanaf week 1 van het jaar afwisselend de actieve weekschema’s af tot op de dag waarop je wil weten waarop welk schema actief is.

U kan wiskundig ook eenvoudig bepalen welk weekschema actief is, door het weeknummer te delen door het aantal actieve weekschema’s op die dag. De rest van deze deling gebruikt u om het actieve schema te weten.
bvb 1 april hierboven: de rest van 14 / 3 => 4 eenheden met rest gelijk aan 2 → dus weekschema 2 zal getoond worden. Is de rest 0 dan is het altijd het laatste weekschema.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.