Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe laat ik een label vanaf een bepaald moment verschijnen bvb enkel op de dag zelf?

Vraag

Hoe blokkeer ik een tijdstip tot een bepaald moment?

Antwoord

  • U kan een tijdstip blokkeren tot een bepaald tijdstip in de Agendalabel instellingen.

  • Wanneer u hier op de 3 stipjes rechts klikt en op bewerken klikt, kan u “verberg tot bepaald tijdstip“ op JA zetten.

  • Er komt een nieuw veld beschikbaar waar u een aantal uren kan ingeven wanneer het label tevoorschijn komt startende vanaf middernacht.

Geven we hier 8 in, dan komt dit label vanaf 8u de dag zelf ter beschikking. Geven we hier -8 in, dan zal dit label ingeboekt kunnen worden vanaf 16u de dag er voor.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.