Skip to main content
Skip table of contents

[WEB] een popup maken/aanpassen

Navigeren

Op het dashboard kijkt u links in het menu en klikt u op Popup Maker

Hier ziet u een lijst van al uw popups.

Nieuwe popup

Klik op Nieuwe Popup Aanmaken

Popup aanpassen

Om een popup aan te passen gaat u met uw muis over de popup staan in de lijst en klikt u op bewerken

Bewerken van de inhoud

  • Naam Pop-up geeft aan welke naam de pop-up in de lijst op vorige pagina heeft

  • Popup Titel maakt een titel die bovenaan de popup zal verschijnen

  • U kan hier ook de tekst toevoegen en aanpassen

Publiceren

Cookie instellen

Voor u kan publiceren moet u een cookie instellen voor deze popup.

Onder de inhoudstekst kan u op “Nieuwe trigger toevoegen“ klikken

Hier voegt u een cookie toe en een manier van openen van de popup

Eens u dit gedaan heeft kan u daaronder de instellingen van de cookie aanpassen.

In het voorbeeld ziet u dat ik een cookie toevoeg.

Ik verander hier het tijdslimiet van 1 maand naar 1 uur. Dit betekent dat als iemand de popup wegklikt, deze na een uur weer kan verschijnen. Deze eenheden zijn altijd in het engels.

Gericht op

Links ziet u gericht op staan. Hier kan u instellen waar de popup tevoorschijn komt.

Scherm

Bij scherm kan u kiezen hoe uw popup er uit ziet.

De andere opties zijn minder belangrijk. U kan natuurlijk altijd even testen wat deze doen en hoe ze werken.

Publiceren

Om de popup te publiceren klikt u rechts op publiceren nadat u alle voorgaande stappen overlopen heeft.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.