Skip to main content
Skip table of contents

[WEB] Hoe kan ik inloggen om mijn website aan te passen

Om uw website aan te passen moet u eerst inloggen. Dit kan op de pagina wp-admin.

U gaat naar uw website en voegt /wp-admin toe.

Voorbeeld: Bent u dokter De Buyse en uw website is www.dokterringphone.be, dan kan u inloggen op www.dokterringphone.be/wp-admin

U krijgt volgende pagina te zien:

Hier gebruikt u de logingegevens die de beheerders van Ringphone u gegeven hebben.

Heeft u nog geen logingegevens gekregen, of u bent deze kwijt, vraag dan nieuwe aan bij Ringphone

Bij een eerste login is het STERK aangeraden om uw wachtwoord aan te passen. Hoe u dit doet vindt u op [WEB] Hoe verander ik mijn wachtwoord?

Na het inloggen komt u op het Dashboard. Dat is volgende pagina:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.