Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Mijn feestdagen worden niet getoond

Vraag

Ik zie geen feestdagen verschijnen in mijn agenda

Antwoord

Gelieve na te kijken of binnen uw profiel het juiste land ingesteld werd. De feestdagen worden namelijk ingevuld aan de hand van het ingestelde land van uw profiel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.