Skip to main content
Skip table of contents

[WEB] FT: Service

Wat?

Deze widget laat u snel een titel met tekst er bij creëren met een icoon of afbeelding.

Wij gebruiken deze widget vaak om de pagina te structureren.

Opties

General

Onder het general tab vindt u volgende opties:

  1. Title bepaalt welke titel het onderdeel krijgt

  2. Bij Icon Type kan u kiezen of u liever een icoon uit de lijst gebruikt, of een eigen afbeelding die u op de website kan uploaden

  3. Indien u Icon Picker kiest, dan kan u bij 3 kiezen welk icoon u gebruikt

  4. Text bepaalt welke tekst er getoond wordt

  5. Read More Text: Indien u een link wil voorzien onder het stuk tekst kan u hier kiezen welke tekst getoond wordt voor de link. vb: Lees meer

  6. Hier voegt u de URL in van de link

Styling

Bij styling kiest u hoe dit stukje tekst ontworpen wordt.

Optie1:

Optie 2:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.