Skip to main content
Skip table of contents

Release 4 juli 2021

Bij Ringphone streven we er continue naar MyOrganizer te verbeteren adhv uw input. Ook deze keer werd opnieuw rekening gehouden met feedback van onze klanten en werd er opnieuw een nieuwe versie online gezet.

Vernieuwingen en verbeteringen aan MyOrganizer

  • Vanaf nu kan u vernieuwingen aan MyOrganizer zien via een blauw info-icon rechtsboven. Er wordt duidelijk weergeven of er nieuwe meldingen zijn of niet. Bij het klikken wordt een artikel onmiddellijk als gelezen gemarkeerd. U kan er echter expliciet voor kiezen om een bericht op ‘ongelezen’ te zetten. Wanneer een bericht gemakeerd werd als “gelezen” verdwijnt de blauwe kleur, maar kan u het wel nog steeds herlezen. Na een maand verdwijnt het bericht automatisch uit de lijst.

  • De tijdslimiet op een label werd gewijzigd en duidelijker gemaakt. Vanaf nu houden we effectief rekening met het aantal uren vanaf middernacht. Vult u hier bvb 5 in, dan komt het label pas online zichtbaar vanaf 's ochtends 5 uur. Vult u hier -5 in, dan komt het label pas online zichtbaar om 19u de avond voordien. Bij de release werden de bestaande tijdslimieten reeds negatief gemaakt, zodat u zelf geen wijziging meer dient door te voeren.

Er wordt nu ook onmiddellijk getoond wanneer de afspraak zichtbaar zal zijn

  • Naast de functionaliteit van het snel blokkeren/verwijderen van een label op een tijdslot , hebben we nu ook het aanpassen op dezelfde manier toegevoegd. Hiermee kan u nu dus 1 enkel label onmiddellijk wijzigen vanuit de dagview .

  • Wanneer in de agenda configuratie de optie “Aanvaard nieuwe patiënten” uit staat, zal nu ook in de online boeking een melding verschijnen die vraagt of de patiënt al gekend is in de praktijk. Klikt deze op nee, dan krijgt de gebruiker een melding dat ze best het secretariaat contacteren.

  • Boeken in het verleden werd gelimiteerd tot op de dag zelf. Enkel Ringphone administrators kunnen deze instelling wijzigen. Dit kan in de agenda configuratie:

  • Wanneer een subgebruiker in een groepspraktijk een voorschrift afprintte, kon het zijn dat een andere dokter van de praktijk geselecteerd werd. Dit probleem werd opgelost in deze versie.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.