Skip to main content
Skip table of contents

Release notes NL

Onder deze sectie vindt u een overzicht van alle significante verbeteringen en vernieuwingen onlangs doorgevoerd aan het MyOrganizer agenda systeem. Niet alle verbeteringen komen in release notes terecht, maar worden eerder via kleine release notes in MyOrganizer getoond.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.