Skip to main content
Skip table of contents

Release notes 22 april 2024

Opgelet. Om gebruik te kunnen maken van volgende functionaliteiten, dient de applicatie minimaal versie ### te zijn. (u kan de versie raadplegen in de balk onderaan de applicatie)

Indien u nog op een oudere versie zit, gelieve dan de toetsen ctrl + f5 tegelijkertijd in te houden om de pagina te verversen of herstart uw browser/applicatie.

MyOrganizer.

🔄 Contact synchronisatie met CareConnect GP

🔍 Op de contact pagina kan nu gezocht worden op niet gesynchroniseerde contacten en en contacten met of zonder actief EMD.

🆕 Als meerdere contacten in MyOrganizer aan hetzelfde dossier gelinkt zijn in CareConnect GP kunnen deze semi-automatisch opgeruimd en samengevoegd worden.

🆕 Contacten die niet gesynchroniseerd zijn kunnen semi-autoatisch gedeactiveerd worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.