Skip to main content
Skip table of contents

Release notes 13 december 2023

Opgelet. Om gebruik te kunnen maken van volgende functionaliteiten, dient de applicatie minimaal versie v2.13.48 - API v2.14.103 te zijn. (u kan de versie raadplegen in de balk onderaan de applicatie)

Indien u nog op een oudere versie zit, gelieve dan de toetsen ctrl + f5 tegelijkertijd in te houden om de pagina te verversen of herstart uw browser/applicatie.

MyOrganizer.

📲 Het is nu mogelijk om in te stellen welk nummer in de uitgaande SMS-berichten gebruikt wordt. Indien er geen nummer wordt ingesteld blijft het nummer dat nu gebruikt wordt voor communicatie in gebruik. Dit is standaard de eerste vaste telefoon in de lijst. Bij contactgegevens in het profiel kan u nu bij een nummer “in communicatie “aanduiden.

🔔 Bij het klikken op het belicoon in de details van een afspraak krijgt u nu de keuzemogelijkheid om ook een SMS herinnering te verzenden. Dit bovenop de mail herinnering knop die reeds beschikbaar was.

🛡️ In het overzicht van gedeelde agenda’s ziet u nu ook de laatste inlogtijd van de gebruikers waarmee u een agenda deelt. Zo kan u nu ook controleren wanneer iemand uw agenda mogelijks heeft kunnen raadplegen.

👀 Bij het wisselen van gebruiker aan de linkerzijde, tonen we nu geen extra melding meer voor het aanmaken van een weergave als er al een weergave met meerdere agenda’s werd gevonden.

🎉 Dagnota’s komen niet meer dubbel toe in een weergave met meerdere agenda’s bij secretariaatsmedewerkers met meerdere rollen.

🏖️ Een bug bij het verwijderen van extra werk of vakantie is werd opgelost.

🎉 Bij het bewerken van een reeds gemaakte afspraak komen er nu geen verkeerde labels meer in de label dropdown.

📬 Soms werden er dubbele dagnota’s gemaakt voor inkomende SMS-en. Dit is nu niet meer het geval. Ook werden er wat verbeteringen uitgevoerd aan de visualisatie.

Ook in 2024 zullen we verder inzetten op optimalisatie en verbeteringen in MyOrganizer en de rest van onze Ringphone producten. Heeft u zelf een suggestie of wil u zelf mee bepalen wat onze eerstvolgende feature moet worden? Dit kan u doen op ons https://features.myorganizer.online portaal.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.