Skip to main content
Skip table of contents

Release 18 februari 2021

Indien sommige onderstaande wijzigingen niet onmiddelijk zichtbaar zijn, gelieve dan de toetsen ctrl+f5 in te drukken op het toetsenbord

Verbeteringen

 • De online boekingsmodule kon soms nog een “legacy_error” melding tonen wanneer een slot reeds ingenomen werd. Dit werd nu opgelost.

 • Bij het aanpassen van een afspraaktype ontbraken er na opslaan velden in de visualisatie (bvb welk label aan het afspraaktype hangt). Dit werd nu opgelost.

 • Indien een dokter aanduidt om bij online boekingen in BCC of CC te staan, dan worden geen herinneringsmails meer verstuurd. Enkel de bevestigings e-mail wordt nog verstuurd.

 • Op sommige schermen bevatte de layout van de weekview kleine foutjes waardoor het tijdstip niet altijd getoond werd. Dit werd nu opgelost.

 • Wanneer men binnen een groepspraktijk zoekt via het zoekveld linksboven, worden de afspraken weergegeven van meerdere dokters. Binnen de afspraakdetails kan er dan naar de dagview van die afspraak gegaan worden. Deze dagview was niet altijd die van de juiste dokter. Dit werd nu opgelost.

 • Indien er een validatiefout optreedt bij het aanmaken van herhaalde afspraken, wordt er nu ook een duidelijke Nederlandstalige melding gegeven.

 • Er kan vanaf nu geen afspraak meer geboekt worden als de tijdsduur van het geselecteerde afspraaktype een volgend geblokkeerd slot overlapt (ook bij online boekingen wordt nu een melding getoond).

 • De kleuren in de kalender worden nu correct weergegeven voor zowel operatoren als klanten. Ook werden de kleuren iets verbeterd.

  • Donkerder blauw: dag van vandaag

  • Lichtblauw met donkerblauwe rand: actieve dag in agenda

  • Blauw: Schoolvakanties

  • Oranje: officiële feestdagen blokkerend voor afspraken

  • Grijs gearceerd: dagen met veel geblokkeerde tijd (minimaal 20 tijdsloten) (vaak dus manueel ingestelde vakantiedagen)

Nieuwe features

 • De notitie van de afspraak kan nu aangepast worden in de afspraak detail pop-up.

 • De afsprakenview toont nu eerst achternaam en dan pas voornaam. Ook de geboortedatum wordt nu in Belgisch formaat getoond.


 • Op een afspraaktype kan nu aangeduid worden dat de tijdsduur aanpasbaar is. Als deze toggle actief staat, kan bij het boeken van de afspraak, de standaard tijdsduur gewijzigd worden.

 • Indien inloggen aan staat in de widget instellingen, wordt de inlog en registratie pagina nu van elkaar gescheiden.

 • Indien de Mediris integratie werd geactiveerd, kan er nu onmiddellijk vanaf de dagview naar Mediris gegaan worden via het Mediris Icon.

  Ook via de afspraakdetails kan er nog steeds naar Mediris gegaan worden

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.