Skip to main content
Skip table of contents

Release 16 Juni 2021

Verbeteringen

  • U kan als hoofgebruiker (agenda eigenaar) nu kiezen of secretariaatsmedewerkers alle auto labels (of auto glijdende uren) kunnen zien of niet. Indien u dit uitschakeld, dan zien de gebruikers de uren ook slechts 1 voor 1 open komen zoals de patienten dit online zien. Zet u dit uit, dan zien ze de auto uren gearceerd net zoals de hoofgebruiker deze ziet. Meer info over glijdende uren vind u hier.

  • Er kunnen nu meer speciale tekens gebruikt worden bij het schrijven van de tekst binnen dagnotities.

  • Vanaf nu kan u afspraken en contacten nog eenvoudiger opzoeken via o.a. geboortedatum. Het formaat waarin u een geboortedatum ingeeft is ook minder streng. Zo kan u nu ook zoeken in het formaat 16011987, 16.01.1987 of 28/09/1987. Ook werden de zoekresultaten binnen dagnotities en contacten verbeterd en zijn ze nu accurater.

  • Soms gaf het systeem nog een foutmelding bij het boeken van een dubbele afspraak. Dit werd opgelost.

  • Een dagdeel of dag blokkeren, blokkeert nu enkel de voorgedefinieerde tijdsloten van het ingestelde weekschema en dus niet meer automatisch van alle mogelijke tijdsloten tussen 6u 's ochtends tot 23.55 's avonds.

Nieuwe features

  • Een tijdsslot kan nu heel snel geblokkeerd worden op de “per dag” of “per week” view door te klikken op het verbodsteken binnen de dag of week weergave

  • Omgekeerd ziet u nu ook eenvoudig expliciet toegevoegd labels die niet afkomstig zijn van het achterliggende weekschema en kan u deze onmiddellijk verwijderen vanaf de dag of week view. Op deze manier kan u nu dus onmiddellijk zien welke labels er expliciet werden toegevoegd los van het weekschema.

  • Het standaard label “Niet zichtbaar in agenda” werd gewijzigd naar “Geen afspraken mogelijk” en kan vanaf nu ook vrijblijvend zichtbaar gemaakt worden in de agenda. U kan zelf bepalen of u geblokkeerde sloten wenst te zien of niet. Voorheen zag u deze nooit, nu kan u dit dus zelf bepalen.

bvb: we blokkeren tijdslot 8u en 8u15

U heeft nu twee mogelijkheden. U kan dit slot nu zien of niet in uw agenda.

Standaard staat het uit en ziet u de blokkage dus niet. De sloten zijn dus niet zichtbaar:

We kunnen echter onder configuratie → Agenda → configuratie de optie gaan aanzetten:

Dan krijgen we volgend resultaat te zien

  • Iedere gebruiker kan nu een afspraak in het verleden maken. Er verschijnt wel steeds een pop-up zodat het altijd duidelijk is wanneer u in het verleden aan het plannen bent.

  • De integratie met Eyefile staat op punt. We sturen hier weldra meer informatie over uit

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.