Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe werk ik dagnotitie af?

Vraag

Hoe bevestig ik dat een dagnotitie afgewerkt is?

Antwoord

Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om te weten wat het afwerken van een dagnotitie juist betekent.

Een dagnotitie wordt afgewerkt wanneer de taak of de communicatie van de dagnotitie afgelopen is.

Voorbeeld:

  1. Dokter vraagt secretariaat om een patiënt op te bellen.

  2. Secretariaat belt de patiënt op, en antwoordt op de dagnotitie “De patiënt is opgebeld”.

  3. Dokter ziet dat de patiënt opgebeld is en kan dan de dagnotitie afwerken.

Wanneer een dagnotitie afgewerkt wordt, dan wordt deze automatisch gepind op die dag.

Afwerken van een dagnotitie

Om een dagnotitie af te werken gaat u op de dagnotitie staan met uw muis, en klikt u op het V-icon rechts.

De dagnotitie werd nu gemarkeerd als afgewerkt. Om deze nog te kunnen zien dient u te filteren op “afgewerkte dagnotities”: zie [FAQ] Hoe filter ik mijn dagnotities?

Opvolgen van annulatie afspraken

Wanneer een afspraak verwijderd of geannuleerd wordt, maakt het systeem automatisch een dagnotitie. U kan er echter voor opteren om deze onmiddellijk bij afgewerkte taken te zetten en op die manier manueel op te volgen via de filters.

Optie aan zetten
  • Ga in het menu naar configuratie > agenda > configuratie

  • Op dit scherm kan u “Annulaties/verplaatsingen opvolgen in dagnotities” op ja zetten. Indien u dit activeert, wordt de dagnotitie niet onmiddellijk afgewerkt, maar komt die in “op te volgen” taken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.