Skip to main content
Skip table of contents

Release notes 9 januari 2024

Opgelet. Om gebruik te kunnen maken van volgende functionaliteiten, dient de applicatie minimaal versie v2.15.18 - API v2.15.9.0 te zijn. (u kan de versie raadplegen in de balk onderaan de applicatie)

Indien u nog op een oudere versie zit, gelieve dan de toetsen ctrl + f5 tegelijkertijd in te houden om de pagina te verversen of herstart uw browser/applicatie.

MyOrganizer.

πŸŽ† Gelukkig nieuwjaar en de allerbeste wensen vanweg het development team!

We starten het nieuwe jaar met opnieuw heel wat kleine achterliggende bugs die opgelost werden! πŸ›

Andere fixes

πŸŽ‰ Bij het maken van een afspraak vanuit een extern systeem zoals Careconnect GP, Mediris of Eyefile, wordt de patient nu automatisch op gekend gezet.

πŸ†• Enkele kleine problemen met betrekking tot het β€œnieuwe patientβ€œ icoon in het dagoverzicht werden opgelost.

πŸ“… Problemen met het opslaan van de geboortedatum bij het maken van een nieuwe afspraak, werden opgelost.

πŸ“– Het boeken van een dubbele afspraak neemt nu het juiste label en de correcte instellingen voor herinneringen over.

πŸ”• Na aanpassen van een verwijderde afspraak, kon een patient verkeerdelijk herinnerd worden aan deze verwijderde afspraak. Dit werd nu opgelost. Het is ook niet meer mogelijk om een verwijderde afspraak te bewerken.

πŸ“„ Het downloaden van de lijst met nieuwste afspraken download nu alle getoonde afspraken, niet enkel de eerste 50.

πŸ“ˆ De statistieken pagina werkt terug.

πŸ“² Er werden enkele optimalisaties doorgevoerd aan het afhandelen van Inkomende SMS-en.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.