Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe voeg ik extra werk of vakantie toe of blokkeer ik een tijdslot / label voor een specifieke dag?

Vraag

Hoe voeg ik extra werk of vakantie toe of blokkeer ik een tijdslot / label expliciet voor een specifieke dag? Stel dat ik een label wil wijzigen in een ander label, hoe doe ik dit?

Antwoord

Om een tijdslot te wijzigen van label of om een extra tijdslot toe te voegen voor een specifieke dag los van het ingestelde weekschema, gaan we naar onze agenda, en klikken we op het + icon bovenaan rechts van de agenda weergave

Daarna selecteren we het label dat we willen gebruiken via de linker dropdown

Standaard worden de labels van het ingestelde weekschema getoond. We wijzen een nieuw label toe aan de juiste tijdsloten door op de tijdsloten te klikken. U kan dus ook een bestaand tijdslot van het weekschema specifiek voor deze dag gaan overschrijven.

We klikken op opslaan wanneer we alle aanpassingen gedaan hebben

Om een tijdslot te gaan blokkeren, gebruikt u het label “Geen afspraak mogelijk”

De expliciet toegevoegde tijdsloten op een dag komen te voorschijn samen met een vuilbak icontje. Via het vuilbakje kan u dan het slot opnieuw verwijderen en terugkeren naar de instelling van het weekschema.

Wil u structurele wijzigingen doorvoeren en niet specifiek voor 1 dag, dan gaat u best het weekschema zelf gaan aanpassen. Op die manier wordt de wijziging op alle toekomstige weken doorgevoord

Om een tijdslot aan te passen kan u ook op het potlood icon bij het tijdslot klikken.

Dan krijgt u een popup waarin u kan kiezen welk label u wenst toe te wijzen

Wilt u deze verandering ongedaan maken kan u op het vuilbakje klikken

Voorbeeld

  • In dit eerste voorbeeld gaan we 12:00 t.e.m. 12:45 onzichtbaar zetten in de agenda.

  • In het tweede voorbeeld gaan we extra werk toevoegen op het einde van de dag

  • In het derde voorbeeld gaan we het tijdslot aanpassen van Consultatie naar Dringende consultaties.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.