Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe deel ik agenda's binnen een groepspraktijk?

  • Login met de gebruiker die een agenda wil delen

  • Check of de gebruiker toegevoegd is aan een groepspraktijk via het menu onder configuratie > persoonlijk > profiel

  • Als dit nog niet het geval is, voeg dan de gebruiker toe aan de juiste groepspraktijk

  • Ga in het menu naar Configuratie > Agenda > Gedeelde Agenda’s

  • Klik op gedeeld met bovenrechts

  • Klik op agenda delen bovenrechts

  • Vul de naam in van de persoon waarmee de agenda moet gedeeld worden, selecteer de juiste persoon uit de lijst

  • Klik op het V’tje

  • Nu kan de geselecteerde persoon, uw agenda toevoegen aan hun weergave

Wilt u ook toegang tot de andere persoon zijn/haar agenda, dan zal die persoon ook moeten delen met u.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.