Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe stuur ik een herinnering voor een afspraak?

Vraag

Hoe kan ik een herinnering laten versturen voor een afspraak?

Antwoord

Op het label van een tijdslot kan u instellen wanneer een SMS of E-mail herinnering vestuurd moet worden.

  • Ga hiervoor naar het gewenste label en editeer het

  • Bij “uren voor het versturen van SMS herinnering” of “uren voor een e-mail herinnering wordt verstuurd” kan u instellen hoeveel op voorhand (in uren) een herinnering verstuurd wordt.

  • Druk nadien op opslaan om de wijzigingen op te slaan

Opgelet: Indien u wijzigingen doorvoert aan herinneringen, dient u deze ook opnieuw te hersyncen. Zoniet zijn de wijzigingen enkel van toepassing voor nieuw gemaakte afspraken. Dit omdat de eerder gemaakte afspraken reeds gepland werden volgens de instellingen die toen van kracht waren.

Om uw herinneringen te laten hersyncen, gaat u naar uw agenda configuratie en drukt u op “reminder synchronisation”. Opgelet. Dit is een intensief proces en kan afhankelijk van hoeveel afspraken er in de toekomst gepland zijn, een hele tijd duren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.