Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Welke soort gebruiker ben ik?

Vraag

Welke rollen kunnen aan een gebruiker gehangen worden

Antwoord

De soorten rollen van een gebruiker zijn

  1. Hoofdgebruiker

  2. Admin gebruiker

  3. Beperkte gebruiker

Hoofdgebruiker

Een hoofdgebruiker is gelijk aan de eigenaar van de agenda. Deze kan dan ook zijn agenda beheren via het menu-item configuratie.

Admin gebruiker

Een admin gebruiker is iemand die zelf geen agenda heeft, maar die wel de agenda van iemand anders mag en kan beheren. Dit soort gebruiker wordt vaak gebruikt voor secretariaatsmedewerkers.

Ook deze gebruiker kan de agenda beheren via het menu-item configuratie.

Doordat een admin gebruiker geen agenda heeft, noemen we die dan ook een subgebruiker. Deze staat dan ook verbonden met een hoofdgebruiker.

Om te weten te komen hoe u een subgebruiker aanmaakt, leest u volgend artikel.
[FAQ] Hoe maak ik een nieuwe login of gebruiker aan?

Beperkte gebruiker

Een beperkte gebruiker is een gebruiker die afspraken en dagnotities kan maken, maar die de agenda niet volledig kan beheren. Wat meteen ook opvalt is dat deze gebruiker minder menu-items heeft dan de vorige gebruikers.

Doordat een beperkte gebruiker geen agenda heeft, noemen we die dan ook een subgebruiker. Deze staat dan ook verbonden met een hoofdgebruiker.

Om te weten te komen hoe u een subgebruiker aanmaakt, leest u volgend artikel.
[FAQ] Hoe maak ik een nieuwe login of gebruiker aan?

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.