Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe verwijder ik een patiënt of andere gebruiker?

Vraag

Hoe verwijder ik een patiënt of andere gebruiker?

Antwoord

Om een gebruiker te verwijderen gaan we in het menu naar contacten

U kan dan een gebruiker verwijderen door op de 3 puntjes te klikken en op verwijderen te klikken

Om veiligheidsredenen kan u alleen gebruikers verwijderen waar u rechten voor heeft.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.