Skip to main content
Skip table of contents

Release notes 16 september 2022

🎉 Bij contacten kan er nu gefilterd worden op 'geblokkeerd', 'verwijderd' of 'actief'. Op die manier kan er nu eenvoudig opgezocht worden wie er geblokkeerd werd voor het maken van afspraken of wie verwijderd werd. De geblokkeerde optie toont ook of de persoon enkel voor online boekingen of voor de volledige agenda geblokkeerd werd.

🎉 De download knop bij contacten houdt nu rekening met de filter (zie hierboven) en exporteert ook alle resultaten naar CSV.

🎉 Sleutelcode voor online boekingen werkt nu ook voor groepspraktijken en vraagt geen voornaam van de hoofdgebruiker meer.

  • Het is nu mogelijk om enkel een sleutelcode te laten invullen voor online boekingen. De voornaam van de hoofdgebruiker is niet meer nodig. Op die manier kan u bepaalde type tijdsloten (labels) enkel laten innemen door mensen die de sleutelcode weten.

  • Voorheen werkte dit enkel voor individuele agenda’s maar nu zijn groepspraktijken ook mogelijk.

Bij groepspraktijken wordt de sleutelcode van de eerste agenda gebruikt.

🎉 De taal van de ingelogde gebruiker wordt nu gebruikt in plaats van de taal van de ingeladen agenda. Dit betekent dat vanaf heden de agenda in een andere taal kan staan, maar dat een medewerker bij het inloggen gewoon de agenda in zijn of haar taal ziet. Er komt in dat geval bovenaan ook een melding dat de taal van de agenda anders ingesteld staat en dat de hoofdgebruiker dus mogelijks een andere taal spreekt.


🎉 Optimalisaties voor Careconnect Sync. Hierdoor zal het in de toekomst mogelijk kunnen worden om te filteren op patienten die effectief ook een dossier hebben. Dit kan interessant zijn in geval van een patientenstop. Later dit jaar meer hierover.

🎉 Het zoeken naar eerste vrije afspraken gaat nu verder dan 1 jaar in de toekomst.

🎉 Snel navigeren naar 8 of 28 weken in het verleden of de toekomst werd toegevoegd. Opgelet, dit is enkel op grote schermen. Op kleinere schermen zullen, afhankelijk van de grote van het scherm, deze shortcuts verdwijnen. Op mobiel is enkel 1 dag beschikbaar

🎉 In de optie van het afspraaktype, om een extra bevestiging bij boeking te sturen naar andere personen dan de agenda eigenaar, kan men nu ook meerdere email adressen of mobiele nummers toevoegen.

🎉 De optie: “stuur SMS-bevestiging naar agenda gebruiker“ houdt nu, zowel bij online boeking als in MyOrganizer zelf, rekening met volgende parameters:

  • We sturen enkel een SMS indien de afspraak op de dag zelf plaats vindt

  • We sturen enkel een SMS indien de maker van de afspraak niet de agenda eigenaar was

🎉 De bevestigingse-mail naar de agenda eigenaar bij online boekingen werd gelijk getrokken met die voor gemaakte afspraken via de MyOrganizer applicatie. Voorheen was dit nog een kopie van wat er naar de patiënt werd verstuurd. Er is nu ook een nieuw keuzeveld om aan te duiden of er voor online boekingen al dan niet een bevestiging dient verstuurd te worden of dat de instellingen van het afspraaktype of label overgenomen mogen worden. Deze tekst kan nu ook aangepast worden per agenda (zie volgende punt). Alle agenda’s die voorheen op CC of BCC stonden, kregen nu de optie 'altijd'. U kan dit echter zelf aanpassen.


🎉 Het is vanaf nu mogelijk om extra teksten per agenda aan te passen:

  • De tekst bij online boekingen met betrekking tot patiëntenstop (ook de bevestiging)

  • De bevestigings e-mail naar de agenda gebruiker na een gemaakte afspraak

🎉 Indien een inkomende oproep afkomstig is van een van de telefoonnummers van de agenda, wordt dit nu niet meer ingeladen als gebruiker bij het boeken van een afspraak of taak. Dit is vooral een verbetering voor ons telesecretariaat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.