Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe kan ik geannuleerde of verwijderde afspraken raadplegen?

Vraag

Hoe kan ik een verwijderde afspraak terug vinden in dagnotities?

Antwoord

Wanneer een afspraak verwijderd wordt, dan wordt hier automatisch een dagnotitie voor aangemaakt. Als die niet meteen te zien is, dan betekent dit dat u bij dagnotities “afgewerkte notities” niet aangevinkt heeft.

Er bestaat echter ook een optie voor de agenda, om te zorgen dat die niet meteen als afgewerkt wordt gemarkeerd en u die dus steeds kan gaan opvolgen op de dag van de verwijderde afspraak. U vindt deze optie onder configuratie > agenda > configuratie

Hier zet u de optie “annulaties opvolgen in dagnotities” op ja. Hierna zullen verwijderde of geannuleerde afspraken automatisch bij op te volgen taken gepind worden op de dag van het originele tijdstip.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.