Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe verwijder ik een weergave?

Wanneer agenda’s met elkaar gedeeld worden, wordt automatisch ook een weergave aangemaakt. U kan echter deze weergave gewoon verwijderen indien u deze niet in de dropdown wenst te zien.

Dit kan u eenvoudig doen via het vuilbak icontje naast een weergave

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.