Skip to main content
Skip table of contents

Weergaven

Met een weergave kunnen bepaalde agenda’s en/of dagnotities wel of niet naast elkaar getoond worden. Zo kan u instellen welke agenda’s (van collega’s binnen dezelfde groepspraktijk) getoond mogen worden en of u ook hun dagnotities wil zien. U kan via een dropdown rechtsboven wisselen tussen de verschillende weergaven.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.