Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Welk telefoonnummer wordt meegestuurd in bevestiging- of herinneringsmails?

Vraag

Hoe kan ik weten welk telefoonnummer ingevuld wordt in een bevestiging- of herinneringsmail naar patienten?

Antwoord

In de standaard bevestigings- of herinnersmail wordt een telefoonnummer ingevuld bij de contactgegevens van de praktijk. Dit is telkens het eerste nummer in de lijst van telefoonnummers dat onder uw contactgegevens gedefinieerd werd als “Phone”.

  1. Ga naar configuratie - profiel- contact gegevens

  2. Voeg een telefoonnummer van het type “phone” toe aan de lijst van contactgegevens.

Indien u hier meerdere telefoonnummers van type “phone” aanmaakt, zal het eerst aangemaakte nummer gebruikt worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.