MyOrganizer integreert met Careconnect General Practitioner :

  1. Er is een 2-weg synchronisatie van contacten tussen MyOrganizer en Careconnect. Dit wil zeggen dat patienten uit Careconnect automatisch ook in MyOrganizer zullen verschijnen en omgekeerd zal u een dossier kunnen aanmaken voor een afspraak of contact uit MyOrganizer.

  2. U kan in Careconnect uw MyOrganizer agenda en die van uw collega’s raadplegen en onmiddellijk vanaf de afspraak het juiste dossier linken of naar het dossier doorklikken.

  3. U kan vanuit het dossier in Careconnect MyOrganizer openen en dus onmiddellijk het contact meesturen. Zo kan u eenvoudig een afspraak boeken zonder opnieuw alle gegevens te moeten invullen

Indien u de Careconnect integratie wenst te activeren, dient u contact op te nemen met uw persoonlijk Corilus of Ringphone accountant. Een van onze medewerkers zal dan de intregratie tussen MyOrganizer en het Careconnect General Practitioner activeren.

Opgelet: Na het activeren van een Careconnect integratie wordt het delen van uw agenda met collega’s beveiligd omwille van GDPR richtlijnen. Wil u nadien uw agenda delen met een nieuwe collega, dan dient u met ons contact op te nemen. Wij verifieren dan eerst de GDPR richtlijnen vooraleer we de agenda zullen delen met uw nieuwe collega.

MyOrganizer <-> Careconnect General Practitioner

Er is een achterliggende synchronisatie van contacten tussen MyOrganizer en Careconnect. Dit wil zeggen dat een nieuwe contact, op een afspraak in Myorganizer, gelinked kan worden aan een dossier in MyOrganizer. Omgekeerd zullen alle contacten uit Careconnect automatisch ook in MyOrganizer beschikbaar zijn.

Om de instellingen te activeren, gaat u in Careconnect rechtsboven naar het tandwieltje en activeertoptie “Koppelen met een extern agendasysteem“. Om te weten wat u daar dient in te vullen neemt u best contact op met uw Corilus/Ringphone accountant.

De achterliggende synchronisatie tussen Careconnect en MyOrganizer draait enkel wanneer de Careconnect applicatie gebruikt wordt.

Na activatie zal:

  1. Een extra “agenda” tab tevoorschijn komen in Careconnect.

  2. Na ongeveer een 15 tot 30 minuten zouden ook de contacten uit Careconnect in MyOrganizer tevoorschijn komen. Het systeem probeert ook zoveel mogelijk bestaande MyOrganizer contacten te mergen om dubbels te vermijden. Het is belangrijk dat de voor- en achternaam + geboortedatum overeenkomt om zo in MyOrganizer geen nieuw contact aan te maken.

Wanneer u een nieuw dossier maakt in Careconnect en deze persoon nog niet in MyOrganizer zit, kan het tot 15 minuten duren vooraleer deze nieuwe persoon in MyOrganizer beschikbaar is. Indien u niet kan wachten mag u gewoon de voor- en achternaam + geboortedatum manueel invullen. Nadien zal het juiste contact gemerged worden.

MyOrganizer → Careconnect

Wanneer de synchronisatie actief is zal u dus Careconnect contacten kunnen selecteren bij het boeken van een afspraak:

In Careconnect zal onder de “Agenda tab” ook de nieuwe afspraak zichtbaar zijn en kan u ook onmiddellijk doorklikken naar het dossier.

Careconnect → MyOrganizer

Omgekeerd kan u vanuit een dossier ook heel eenvoudig een afspraak in MyOrganizer maken zonder de gegevens van het contact opnieuw te moeten invullen.

MyOrganizer zal in de webbrowser openen en na inloggen zal u zien dat het contact automatisch ingeladen werd.

Wanneer u nu een afspraak wil inboeken of een dagnota wil maken, dan zullen automatisch de gegevens van het contact ingevuld worden.

U kan op het rode mannetje drukken op dit te negeren en de data niet automatisch te laten invullen. De ingeladen persoon zal dan verdwijnen.

Automatisch zal de afspraak ook opnieuw in Careconnect verschijnen onder de “agenda tab” en kan u uiteraard opnieuw doorklikken naar het dossier.