Skip to main content
Skip table of contents

Integraties

MyOrganizer integreert met verschillende dossierpakketten en bouwt ondertussen stap voor stap ook een eigen API uit. Voor uitgebreide documentatie klikt u best door via onderstaande links.

Functionaliteit

Careconnect GP

Mediris Specialist

Eyefile

API

Achterliggende synchronisatie van contacten

JA

NEE

(binnenkort)

nvt

Overzicht wie actief dossier in Contactenlijst

JA

NEE

(binnenkort)

nvt

Bij maken afspraak zien of contact actief dossier heeft

JA

NEE

(binnenkort)

nvt

Patienten zonder actief dossier kunnen blokkeren

JA

NEE

(binnenkort)

nvt

Opruimen contacten adhv dossier

JA

NEE

(binnenkort)

nvt

Contacten mergen adhv dossier

JA

NEE

(binnenkort)

nvt

Online inloggen met rijksregisternr

JA

NEE

(binnenkort)

nvt

Agendaview met afspraken overzicht

JA

JA

JA

JA

Vanuit dossier afspraak boeken in MyOrganizer

JA

JA

JA

nvt

Vanuit MyOrganizer via knop dossier openen

Enkel via afspraakoverzicht

JA

JA

nvt

Klik hieronder door voor uitgebreide documentatie over de integratie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.