Skip to main content
Skip table of contents

API Documentatie

Hieronder vindt u informatie omtrent onze MyOrganizer API.
Deze API maakt het mogelijk om vanuit uw eigen applicatie te gaan integreren met het MyOrganizer agenda systeem.

Deze API werd opgebouwd volgende de principes van REST en gebruik de OAuth2 standaard op gebied van authenticatie en authorisatie

Stap voor stap wordt deze API uitgebreid. Mogelijkheden tot hiertoe zijn:

  • Afspraken van een dokter binnen een bepaalde tijdsperiode ophalen

  • De status van een afspraak updaten (bvb: aangemeld, afgewerkt, noshow, …)

  • Alle leden van uw groepspraktijk ophalen

Wilt u toegang tot deze API of heeft u opmerkingen of vragen, dan kan u steeds mailen naar info@ringphone.be

Inhoudstafel:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.