Skip to main content
Skip table of contents

[Integratie] Beschikbare API calls

Ook de beschrijving van al onze API methoden hebben we zo standaard mogelijk gehouden.
Via https://api.myorganizer.online/documentation kan u onze OpenApi specificaties bekijken.

Voor .NET developers is er ook een nuget package beschikbaar op onze public feed:

Ringphone.MyOrganizer.Contracts
"https://pkgs.dev.azure.com/ringphonebv/Ringphone-public/_packaging/Ringphone/nuget/v3/index.json"

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.