Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe wordt bepaald welk label van toepassing is op een bepaald tijdstip

Vraag

Hoe wordt bepaald welk label (of tijdslot type) van toepassing is op een bepaald tijdstip van de dag

Antwoord

Om dat de bepalen moeten we rekening houden met volgende bepalingen in de juiste volgorde:

  1. Extra toegevoegde vakantie

  2. Extra toegevoegd werk

  3. Publieke feestdagen

  4. Actief weekschema

Extra toegevoegde vakantie

Indien er extra vakantie toegevoegd werd op het tijdstip, heeft dit ALTIJD voorrang bovenop andere instellingen.

Extra toegevoegd werk

Stel dat er voor het tijdstip geen extra vakantie werd gedefinieerd, dan wordt er eerst gekeken of er specifiek werk werd toegevoegd op dat tijdstip.

Publieke feestdagen

Vervolgens gaan we kijken naar feestdagen. Stel dat er een publieke feestdag van toepassing is op de dag van het tijdstip en er werd geen extra vakantie of werk toegevoegd, dan krijgen feestdagen altijd voorrang op het ingestelde weekschema.

Weekschema’s

Tenslotte kijken we naar het weekschema. Indien er geen extra werk of vakantie op een tijdstip van toepassing is, noch een publieke feestdag, dan wordt er gekeken welk actief weekschema van toepassing is. Dit kan een alternerend weekschema zijn (hoe dit bepaald wordt vindt u hier) of een individueel weekschema.

Indien er een individueel weekschema op de dag van toepassing is, heeft dit altijd voorrang tov het alternerend weekschema.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.