Skip to main content
Skip table of contents

[WEB] SiteOirigin Bewerker

Wat?

Dit is de gemakkelijkste tekst widget. Hiermee kan u heel simpel tekst van een Worddocument kopiëren en in de website plakken.

U kan hier een Titel aan geven. Echter als u de eerste lijn tekst de stijl Koptekst 3 geeft, heeft dit hetzelfde effect.

Visueel

Visueel zorgt er voor dat u de tekst kan bewerken alsof het in een Worddocument is. U past het aan zoals u het op de website zal zien.

Tekst

Tekst zorgt er voor dat u de tekst in HTML-code ziet. Indien u thuis bent in HTML kan u hier dus gemakkelijk dingen aanpassen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.