Skip to main content
Skip table of contents

[Integratie] Careconnect - MyOrganizer instellen

Hieronder vindt u informatie hoe de MyOrganizer-Careconnect integratie te activeren in Careconnect General Practitioner:

MyOrganizer instellen

Nadat u van ons een confirmatie van activatie hebt ontvangen hebben wij dit reeds voor u ingesteld. U kan dus onmiddellijk overgaan tot het instellen van Careconnect.

Careconnect instellen

  • Ga rechtsboven in Careconnect GP naar het tandwieltje en selecteer “Interfaces“

     

  • activeer de checkbox “Koppelen met een extern agendasysteem“. Stond dit reeds aan voor een andere agenda dan dient u dit eerst te deactiveren, op te slaan en dan opnieuw te activeren.

Hierin dient u volgende gegevens in te vullen (sommige gegevens krijgt u van ons in de bevestiging van activatie):

Agendasysteem

MyOrganizer

Synchronisatie URL

https://synchronizer.myorganizer.online/onlineagendaservice.svc

Agenda URL

https://www.myorganizer.online/#!/new-appointment?agendaid={2}&userid={3}

Licentie

[Zie mail]

Validatiesleutel

[Zie mail]

Synchroniseer agenda personen en patienten

JA

Maximaal aantal items

15

Onder agenda Selecteert u de agenda’s die zichtbaar moeten zijn samen met hun corresponderend ID:

  • [Agendanaam] : [Zie mai]

  • [Agendanaam2] : [Zie mail]

Vergeet nadien niet telkens op het plusje ernaast te drukken en na configuratie onderaan rechts op “bewaar“ te drukken.


De integratie zou nu actief moeten zijn en bovenaan zou een extra Tab “Agenda“ bijgekomen zijn met alle agenda’s die u heeft ingesteld. Het kan echter wel een tijdje duren vooraleer alles gesynchroniseerd is. In grote praktijken kan dit zelfs tot een dag duren.

Opgelet: wanneer u ooit de gebruikersnaam van de hoofdarts in MyOrganizer wijzigt, zal u dus ook de naam van de Licentie moeten wijzigen in careconnect

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.