Skip to main content
Skip table of contents

[WEB] Wat is het verschil tussen een bericht en een pagina?

Bericht

Een bericht is een korter stuk inhoud. Deze worden meestal gebruikt voor nieuws of korte artikels.

Dit is handig als u naar verschillende korte berichten wil verwijzen vanaf 1 pagina.

Pagina

Een pagina is de effectieve inhoud van uw website. Hier komt meestal meer in dan in een bericht.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.