Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe laat ik patiënten online annuleren?

Vraag

Hoe laat ik patiënten online annuleren?

Antwoord

Om patiënten zelf afspraken te laten annuleren, zet u de optie hiervoor op ja. Deze optie vindt u onder configuratie > agenda > configuratie

In dit scherm ziet u een optie “annulatielink activeren”. Deze optie moet op ja staan om patiënten toe te laten om te annuleren. De patiënt ontvangt een mail met een annulatie link ter bevestiging van zijn of haar afspraak.

Wanneer deze optie op ja staat, dan kan u het veld er naast “tot ** uren voor afspraak” aanpassen. Hier kan u het aantal uur voor de afspraak bepalen, waarin de patiënt niet meer mag annuleren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.