Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe zie je wie, wanneer een afspraak gemaakt, verwijderd of aangepast heeft?

Vraag

Hoe zie je wie een afspraak gemaakt heeft of aangepast heeft?

Antwoord

Aangemaakt

Om te zien wie een afspraak gemaakt heeft, klikt u op de afspraak van toepassing. Daar ziet u onder “inhoud” door wie en wanneer de afspraak gemaakt is.

Aanpassingshistoriek

U kan een volledige lijst opvragen van wie wanneer een aanpassing gedaan heeft via het ronde pijltje (zie afbeelding)

U krijgt een lijst te zien met het aanmaken van de afspraak, en elke aanpassing. Dit is inclusief wie deze verwijderd heeft, als de afspraak verwijderd is.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.