Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe verplicht ik patiënten om de reden van consultatie in te vullen?

Vraag

Hoe zorg ik dat bij online boekingen, patiënten verplicht worden om de reden van de afspraak in te vullen?

Antwoord

  • U vindt deze optie onder configuratie > agenda > configuratie in het menu

  • Daar klikt u rechtsboven op widget instellingen

  • U zet de optie “reden van consultatie verplichten” op Ja

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.