Skip to main content
Skip table of contents

Release 1 november 2021

Vernieuwingen:

 • Wijzigingen op een afspraak kunnen vanaf nu geraadpleegd worden via het afspraak overzichtscherm. Deze geven een zicht op wanneer de afspraak gewijzigd werd en door wie.

 • Externe locaties (adressen)

Het is nu mogelijk om meerdere adressen te hebben voor 1 agenda. Deze kunnen beheerd worden via de linkermenu: Agenda → externe locaties

Hier kunnen 1 of meerdere adressen gedefinieerd worden. Op een label kan er dan aangeduid worden of het voor een specifieke locatie is of niet. De bevestigings- en herinneringsmails houden dan rekening met de locatie aangeduid op het label. Indien op een label geen locatie aangeduid werd, wordt de ‘default’ locatie gebruikt.

Indien er geen externe locaties gedefinieerd werden, wordt het adres van de hoofdgebruiker genomen. Zie configuratie → profiel

Verbeteringen

 • Duidelijkere menu rechtsboven

De menu rechtsboven werd verbeterd. Er is nu een duidelijker onderscheid tussen de ingelogde gebruiker en de geselecteerde agenda. Op die manier kunnen nu ook beperkte gebruikers en admin gebruikers naar hun profiel gaan om wijzigingen te maken of een wachtwoord herstel uit te voeren. Dringende todo’s werden ook in de menu zichtbaar gemaakt, alsook de weergaven. Deze zijn steeds persoonlijk en enkel voor de ingelogde gebruiker.

Beperkte gebruiker

Admin gebruiker

 • De vertalingen van herinneringsberichten werden geoptimaliseerd voor Frans en Engels

 • Extra werk/vakantie wordt nu oplopend gesorteerd van nu tot in de toekomst.

 • Verwijderde afspraken worden nu aflopend gesorteerd. Meest recent verwijderde afspraak eerst.

 • Bij de bevestigingsmail zit een kalender integratie. Deze voegt nu niet meer het afspraaktype toe aan de omschrijving. Enkel de naam van de praktijk wordt getoond als omschrijving

 • Optimalisaties bij het aanmaken van weergaven: Aanmaakscherm werd gebruiksvriendelijker gemaakt en is nu duidelijker.

 • Afspraken uit het verleden kunnen nu ook gekopieerd worden naar toekomstige tijdstippen.

 • Bij de vorige release werd een nieuw duimpje “afgewerkt” toegevoegd. Nu kan hier ook op gefilterd worden bij agenda lijst ‘op status’

 • Er werden nog allerlei performantie verbeteringen en bugfixes doorgevoerd doorheen de hele applicatie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.