Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe kan ik online een patiëntenstop afdwingen?

Vraag

Ik wil een patiëntenstop hanteren, maar hoe kan ik dit online afdwingen zodat mensen die niet gekend zijn in mijn praktijk online niet kunnen inloggen?

Antwoord

U heeft verschillende mogelijkheden afhankelijk of u een integratie heeft met Careconnect GP of Eyefile of geen integratie.

Geen integratie met een dossier pakket

Onder agenda instellingen heeft u een knop 'Aanvaard nieuwe patienten'.

image-20240514-131822.png

Wanneer we dit op 'Nee' zetten dan:

  • Zal bij het boeken van een afspraak in MyOrganizer (door een dokter of secretariaatsmedewerker) een boodschap komen wanneer geen bestaande patiënt geselecteerd wordt of de optie ‘nieuw of gekend' op 'nieuw’ staat.

image-20240514-132559.png

Dit dwingt uiteraard geen patientenstop op een harde manier af, maar we gaan ervan uit dat bij het boeken van een afspraak in MyOrganizer zelf, de dokter of een secretariaatsmedewerker altijd wel nog een afspraak wil kunnen boeken voor iemand die niet gekend is.

  • Bij de online boekingsmodule komt een extra popup tevoorschijn als men een afspraak wil inboeken.

image-20240514-133022.png

Bij klikken op nee:

image-20240514-133108.png

Deze teksten kan u volledig zelf configureren per arts:

image-20240514-133218.png

Bvb tot volgende tekst:

image-20240514-133309.png

Ook dit sluit uiteraard niet 100% uit of een niet gekende patiënt een afspraak maakt, maar zonder integratie met een dossierpakket kunnen we dit nooit 100% afdwingen.

Wanneer inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord geactiveerd staat, zal de patient online geen mogelijkheid krijgen om zich te registreren, anders komt er wel een optie 'Maak een account aan'. Hiermee kan u dus wel effectief een patientstop afdwingen om enkel online boeken toe te laten voor patienten die reeds als contact bestaan in uw MyOrganizer agenda.

Integratie met Careconnect GP of Eyefile

Wanneer u een integratie met Careconnect GP of Eyefile heeft, krijgt u wel heel wat extra mogelijkheden en is er ook een mogelijkheid om een patiëntenstop tijdens het online boeken volledig af te dwingen.

U heeft een actieve integratie nodig waarbij alle dossiers en hun rijksregisternr gesynchroniseerd werden naar MyOrganizer → [Integratie] MyOrganizer - Careconnect General Practitioner

  • U heeft opnieuw de mogelijkheid om de optie ‘aanvaard nieuwe patienten' op 'nee’ te zetten. U krijgt dan alle functionaliteiten van hierboven zonder synchronisatie, maar op zich is dit niet helemaal nodig omdat u dit via de sync online kan afdwingen en de patient reeds kan informeren via de standaard online pop-up tekst.

  • Via de sync kan u ervoor zorgen dat inactieve dossiers automatisch als contact in MyOrganizer gedeactiveerd worden en dat contacten met hetzelfde dossier of hetzelfde rijksreginsternr automatisch samengevoegd worden tot 1 contact.

  • Overgebleven niet-gesynchroniseerde contacten kan u deactiveren via de ‘opruim’ knop:

image-20240514-135407.png
  • Hierna heeft u enkel nog contacten over met een actief dossier in Careconnect.

  • Bij het maken van een afpsraak in MyOrganizer kan u dus geen andere patiënten meer selecteren, u kan wel uiteraard nog een nieuwe patient aanmaken.

  • Ook ziet u bij het selecteren van een contact of het een actief dossier heeft. Op die manier kan u ook een protocol opstellen voor de secretariaatsmedewerkers, dat ze enkel een afspraak mogen maken aan patiënten met een actief dossier

image-20240515-051128.png

wanneer een dossier in careconnect gearchiveerd wordt, kan u kiezen of dit contact ook automatisch gedeactiveerd wordt in MyOrganizer. Dit dient u wel aan te geven bij de activatie van de syncrhronisatie

  • Nadien kan u onder widget-instellingen aanduiden dat er ingelogd moet worden via rijksregisternr of een combinatie met username-wachtwoord. Op die manier kunnen enkel nog patiënten met een actief dossier online een afspraak boeken.

image-20240514-135753.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.