Skip to main content
Skip table of contents

Verschil bij eerste vrije afspraken

Filter

Het grootste verschil in eerste vrije afspraken is de filter.

Geselecteerde agenda’s

Deze optie duidt aan welke agenda's getoond worden in eerste vrije afspraken. Hier komen enkel de agenda’s in die in de weergave getoond worden. Hoe u dit kan instellen vindt u op
[FAQ] Hoe stel ik een nieuwe weergave in?

Agenda labels

De filter agenda labels bepaalt welke labels mogen getoond worden in eerste vrije afspraken

Weekdagen

Bij weekdagen kiest u welke dagen van de week getoond mogen worden.

Start- en/of einduur

Hier vult u de uren in waartussen de afspraken mogen vallen.

Voorbeeld: Wil u een afspraak boeken tussen 9u en 11u, dan vult u dit als volgt in:

U klikt altijd op zoeken om de filters toe te passen

Filter verwijderen

Met deze knop kan u in één klik alle ingestelde filters leeg maken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.