Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe blokkeer ik een gebruiker?

Vraag

Hoe blokkeer ik een gebruiker zodat die geen afspraken meer kan boeken.

Antwoord

Er zijn op dit moment twee mogelijkheden om een gebruiker te blokkeren:

 1. Via op te zoeken onder contacten

 2. Via door te klikken naar het contact op een afspraak

Gebruiker opzoeken via contacten:

 • Ga in de linkermenu naar contacten

 • Zoek naar het contact dat u wil blokkeren

 • Druk op het contact en ga op de detailpagina links naar “gebruiker”

 • Zet “blokkeren voor my organizer afspraken” op true

 • Druk op opslaan

Hierachter zal er geen afspraak meer geboekt kunnen worden voor deze patient. Een melding zal verschijnen op het scherm.

In een volgende versie van MyOrganizer zal de melding onmiddellijk op het afsprakenscherm verschijnen wanneer een geblokkerde gebruiker geselecteerd wordt

Gebruiker selecteren via een afspraak:

 • Druk in het afspraakoverzicht op de naam van de patient.

 • Druk in het overzicht bovenaan op de naam van de patient

 • Druk nadien op het pen icon in de rechterbovenhoek

 • Ga naar gebruiker en zet “blokkeren voor my organizer afspraken” op true

In een volgende versie van MyOrganizer zal u naast de afspraak via de drie puntjes op een knop kunnen drukken om de patient onmiddellijk te blokkeren

Opgelet: Het kan nog altijd zijn dat deze gebruiker online wel nog steeds kan boeken. Daar matchen we namelijk op e-mailadres en voornaam. Als dit niet overeenkomt met de opgeslagen gebruiker, dan zal automatisch een nieuwe gebruiker aangemaakt worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.