Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe beheer ik dringende of urgente afspraken?

Vraag

Hoe beheer ik dringende of urgente afspraken?

Antwoord

Waarvoor dienen dringende afspraken?

Indien u lange wachttijden heeft, dan zijn dringende afspraken heel handig.

U kan in die gevallen een afspraak als dringend markeren. Zo kan u, als een patiënt annuleert, een patiënt die gemarkeerd staat als dringend makkelijk terug vinden om deze op de geannuleerde plaats te zetten. Zo moeten dringende gevallen minder lang wachten tot ze geholpen worden.

Waar vind ik mijn dringende afspraken?

U kan uw dringende afspraken terug vinden, links in het menu onder agenda > agenda lijsten > dringende

Hier krijgt u een lijst van alle afspraken die aangeduid zijn als dringend.

Hoe maak ik een dringende afspraak?

Om een dringende afspraak te maken, maakt u een gewone afspraak.

Nu kan u de status van de afspraak aanpassen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.