Skip to main content
Skip table of contents

[FAQ] Hoe voeg ik een extra locatie toe?

Vraag

Hoe voeg ik een extra locatie toe?

Antwoord

Om een externe locatie toe te voegen gaat u in het menu links naar configuratie > agenda > externe locaties.

Hier kan u een locatie toevoegen en aanpassen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.