Skip to main content
Skip table of contents

Externe locaties

Met behulp van externe locaties kunt u een agenda zo instellen dat het verschillende externe adressen bevat. Zo kan u een bepaald label linken aan een locatie om zo in de herinneringsboodschap de juiste locatie te vermelden. Voor een afspraak gemaakt op een label dat niet gelinked werd aan een bepaalde externe locatie, wordt de default externe locatie gebruikt. Werden er geen externe locaties in de agenda gedefinieerd, dan wordt gewoon het adres van de agenda gebruikt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.